Jewel%20blog

Blog

Grip op beheer openbare ruimte in 3 stappen

authorIcon Geschreven door Jeroen van Ammers topicIcon BOR

Beheer openbare ruimte is een breed begrip. Hoogstwaarschijnlijk ben jij verantwoordelijk voor een van de elementen van het beheer van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld voor snoei- en maaiwerkzaamheden of de ‘grijswerkzaamheden’ zoals machinaal vegen. Met welke van deze werkzaamheden jij je bezighoudt dat maakt niet uit, je wilt namelijk één ding: je doelen behalen. Misschien wil je wel meer kwaliteit leveren met dezelfde inzet of wil je de kosten er van omlaag brengen. Om deze doelen te behalen, is de eerste stap om je huidige werkwijze onder de loep te nemen. In dit blog stellen wij drie belangrijke stappen voor.


  1. Maak rapportages

De eerste stap om erachter te komen hoe je meer grip krijgt op beheer openbare ruimte, is meten. Je begint als eerste met een zogenaamde nulmeting: hoe staan de werkzaamheden er op dit moment voor? Probeer een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Dat lukt het beste met goede registratietechnologie. Deze helpt je gegevens te verkrijgen in de werkzaamheden op een betrouwbare wijze. Denk aan modems die in veegwagens worden geïnstalleerd, zodat jij precies ziet wat er buiten gebeurt. Deze onderdelen mogen absoluut niet ontbreken in jouw rapportages:

  • De doelstellingen die je wilt behalen (maandelijks of jaarlijks)
  • Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren op een dag
  • Een visuele weergave van de resultaten
  • Actiepunten

Als je duidelijk in beeld hebt hoe je er nu voorstaat, kun je de juiste vervolgstappen kiezen.


  1. Stuur aan op integrale samenwerking

Door de invoering van BGT (basisregistratie grootschalige topografie) hebben uitvoeringsorganisaties en gemeenten dezelfde informatie over wat de openbare ruimte nu precies is. Waar liggen groenvakken en wegen en wat is hun exacte positie, afmeting en kenmerk?  Steeds meer wordt nagedacht over beheer openbare ruimte van de toekomst en hoe dit eruit moet zien. Denk aan eenmalige informatie inwinning en meervoudig gebruik. Daardoor kan integrale samenwerking nog succesvoller worden. Er lopen veel verschillende werknemers buiten wiens werk efficiënter en beter kan, mits er wordt samengewerkt. Denk hierbij aan een samenwerking tussen kolkenbeheerders en het vegen van goten. Of het maaien van gazons in combinatie met het vegen van verhardingen. Vooral tijdens hoogseizoenen is het belangrijk om aan te sturen op deze samenwerking. Het gebruik van slimme technologie kan hier ook bij helpen.


  1. Richt je op de toekomst

Eén van de belangrijkste tips die we je willen meegeven is om je te richten op de toekomst. Doordat je zo druk bent met je dagelijkse werkzaamheden, schieten lange termijn doelen er vaak bij in. Terwijl een duidelijke toekomstvisie juist helpt om grip te krijgen op openbaar beheer. Als de verschillende afdelingen weten wat lange termijn doelstellingen zijn, kun je gezamenlijk een plan maken om je hierop voor te bereiden. Samen kijk je hoe je zo efficiënt mogelijk alle doelstellingen kunt halen en ontwikkel je hier een concreet stappenplan voor. Dat kan met behulp van die slimme rapportages en doelstellingen waar we het eerder al over hadden. Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk krijg je alleen grip op openbare ruimte door doelen te stellen, te meten wat er gebeurt en door terugkoppeling de werkzaamheden te optimaliseren. Speciaal voor het vakgebied vegen schreven we een e-book over het vegen van de toekomst. Ben jij benieuwd hoe dit er voor jouw organisatie uit kan zien? Download dan onderstaand e-book.


Wat zijn voor jou belangrijke onderdelen om grip te houden op openbare ruimte? Werk jij al samen met verschillende afdelingen om werkzaamheden te optimaliseren? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Laat deze achter in een reactie.

New Call-to-action
Deel dit blog | |

Over dit blog

Via onze blogs houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. 

Nieuwe blogs in je mailbox ontvangen?

Nieuwste artikelen