Jewel%20blog

Blog

Handig: routesoftware voor inzameling die álles voor je berekent. Of niet?

authorIcon Geschreven door Koen Dijkhuis topicIcon Inzameling

Je ziet de beloftes vast wel vaker voorbijkomen: ‘onze software doet alles voor je’, ‘aan dit proces komt geen mens meer te pas’. Op basis van beschikbare gegevens worden grote beloften gedaan om inzamelgebieden en routes te optimaliseren. Klinkt ontzettend fijn: de kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd, en tijd en geld worden bespaard. Maar is het zo eenvoudig? In dit blog lees je meer over de inzet van software (en automatisering!) voor inzamelbedrijven.

Een wereld met software aan de top

Op dit moment lijken de mogelijkheden van software eindeloos. Aanbieders laten succescases zien en zetten hun beschikbare data in om een betere leefwereld te maken. Toch is de inzamelwereld andere koek dan het winnen van een pot schaak. Hoewel dat laatste zeker een complex proces is, is er weinig invloed van buitenaf. Terwijl de wereld buiten continu in beweging is.

Precies die beweging maakt het lastig om te sturen op betere kwaliteit en het drukken van de kosten. Concrete vragen leiden tot complexe en vaak onduidelijke antwoorden. Software lijkt daarom vaak een goede oplossing te zijn. Belangrijk is dat je niet stuurt op software alleen, maar altijd let op de terugkoppeling naar de praktijk. Dit is waarom je niet puur op software moet sturen in de inzamelwereld:

  • De regels die worden gebruikt bij het optimaliseren zijn niet overal gelijk. Gemeentes maken allemaal hun eigen keuzes en de uitvoerende partijen moeten zich hieraan aanpassen. Het blijft ontzettend lastig om specifieke eigenschappen van het gebied en de gekoppelde verwachtingen in software vast te leggen.
  • Het aansturen van een organisatie is mensenwerk. Doelen formuleren en vervolgens naar de praktijk vertalen vraagt om betrokkenheid en inzet van je collega’s buiten. Wanneer abrupt werkprocessen veranderen, zorgt dit vaak voor opstand en discussies.

Hoe moet het dan wel?

In de vorige alinea’s heb ik onderbouwd waarom de aanschaf van een softwarepakket er niet voor zorgt dat je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat betekent niet dat software helemaal verbannen moet worden uit je organisatie- in tegendeel! Een van de grootste voordelen aan de verbeterde rekenkracht van computers, is dat ze snel berekeningen voor je uit kunnen voeren. Hiermee kan je ook de slimste route berekenen van A naar B. Mits je over de volgende (actuele!) gegevens beschikt:

  • De weginformatie
  • Voertuig eigenschappen
  • Verkeersdrukte op het tijdstip waarop je gaat rijden

Toch ben je er dan nog niet helemaal.  De slimste route voor Huis-aan-huis inzameling vraagt namelijk om meer informatie, zoals het kunnen keren op specifieke punten, onverwachte opstoppingen (denk aan verhuiswagens) en welke routes voor je chauffeurs logisch zijn. Dit betekent dat de door de software berekende optimale route vaak niet klopt in de praktijk. Je hebt dus méér nodig dan alleen de computerkennis. De oplossing? Zet je collega’s in!

Kennis en ervaring

Jouw collega’s bezitten enorm veel kennis en ervaring van de buitenruimte. Dit blijft ontzettend lastig inzichtelijk te maken omdat het dingen zijn die vaak op de automatische piloot gebeuren.

Maar dankzij deze ervaring kunnen jouw collega’s de door de software berekende routes snel beoordelen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Hierdoor krijg je een perfecte samenwerking tussen de software en jouw organisatie. Het eerste rekenwerk (het maken van de routes) wordt gedaan door de software, waardoor ze snel en foutloos gedigitaliseerd zijn. Vervolgens kun je gaan optimaliseren door de kennis en ervaring van je collega’s. Op deze manier maak je routes die praktijkbestendig zijn en waarvan de uitvoering profijt heeft. Dit leidt dus tot:

  • Efficiënte routes die rekening houden met alle verschijnselen en tijdens de inzameling.
  • Routes die rekening houden met productiviteit van je collega’s buiten en die van het materieel.
  • Routes die kunnen worden aangepast op basis van specifieke bevindingen

Natuurlijk geldt wel dat het aansturen van de uitvoering met relevante informatie is een proces dat tijd vergt. Door het opbouwen en verwerken van ervaring wordt de uitvoering beter.

Routesoftware voor BOR is pas optimaal met jouw kennis

Wat mij betreft is het zo dat je pas de optimale inzamelroute krijgt zodra je kennis en ervaring centraal stelt, waarin je collega’s voldoende invloed kunnen houden op het eindresultaat. Zo houd je de uiteindelijke gebruiker ook verantwoordelijk.

Maak jij al gebruik van routeoptimalisatie voor inzamelroutes? Laat je ervaringen achter in een reactie.  

New call-to-action

Deel dit blog | |

Over dit blog

Via onze blogs houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. 

Nieuwe blogs in je mailbox ontvangen?

Nieuwste artikelen