•  

Jewel Huis-aan-Huis

Jewel Huis aan Huis

Optimaal route- en kalenderbeheer

» Jewel Huis-aan-Huis

Jewel Huis-aan-Huis

Jewel Huis-aan-Huis ondersteunt u bij de planning en uitvoering van alle huishoudelijke afvalinzameling.

Jewel Huis-aan-Huis biedt u:

  1. Inzameling aan huis – u maakt eenvoudig optimale inzamelgebieden en routes
  2. Clusterplaatsbeheer – u bepaalt op de kaart waar clusters met bijbehorende adressen behoren te staan
  3. Omgekeerd inzamelen – u koppelt eenvoudig via de kaart adressen aan verzamelcontainers en exporteert deze
  4. BIGDATA-ondersteuning – u produceert probleemloos grote hoeveelheden afvalkalenders
  5. Routebegeleiding – u heeft meer controle op de kwaliteit door spraakgestuurde routebegeleiding

Jewel berekent de capaciteit

U bepaalt zelf de randvoorwaarden: type inzamelvoertuig, fractie, gemiddeld gewicht, werkuren per dag, aanbiedingspercentage. Op basis hiervan berekent Jewel het aantal benodigde inzamelmiddelen in het gedefinieerde gebied, het totale tonnage en het aantal te rijden kilometers. Tegelijkertijd vindt een aantal controleslagen plaats, onder andere op (overschrijding van) de P90-norm en dubbele of niet ingeplande adressen.

Jewel berekent varianten

Jewel Huis-aan-Huis berekent de capaciteit indien u om wilt schakelen van achterbelading naar zijbelading. Ook kan Jewel de consequenties berekenen van voorgenomen beleidswijzigingen, bijvoorbeeld het gescheiden inzamelen van kunststof.

Automatische werkgebiedbepaling

U omlijnt een werkgebied (bijvoorbeeld een gemeente) en voert de juiste randvoorwaarden in (bijvoorbeeld aanbiedingspercentage, gemiddeld gewicht en aanrijdtijden). Vervolgens stelt u met één druk op de knop het aantal routes vast. Vanuit dit resultaat worden inzamelgebieden aangemaakt.

Routeoptimalisatie

Jewel Huis-aan-Huis bepaalt voor het gedefinieerde inzamelgebied de geoptimaliseerde rijvolgorde. Deze kunt u als geschreven tekst gebruiken of exporteren naar uw navigatiesysteem.

Spraakgestuurde routebegeleiding

Binnen Jewel Huis-aan-Huis hebben wij speciale routebegeleidingsoftware ontwikkeld. Routes zijn eenvoudig klaar te maken voor navigatie. Naast rij-instructies heeft u de mogelijkheid om ook extra werkinstructies toe te voegen. In de Route Navigatie APP van Jewel wordt de chauffeur met spraakinstructies begeleid. Inmiddels zijn al 300 voertuigen in Nederland voorzien van deze nieuwe vorm van werkbegeleiding.

Eenvoudige voertuigplanning

Gecreëerde inzamelgebieden worden toegewezen aan een voertuig. De consequenties van combinatieroutes (bijvoorbeeld rest/GFT) worden hiermee snel en eenvoudig doorgerekend.

Probleemloze afvalkalenders

U kunt op individueel adresniveau een kalenderbestand aanmaken met daarin per adres de inzameldata voor de verschillende fracties. Gaat het om zeer veel adressen, bijvoorbeeld meer dan 15.000 met per adres hun eigen inzamelmiddelen, fracties en inzamelgebieden, dan spreken we over BIG Data. Dit maakt het opmaken van een afvalkalenderbestand voor bijvoorbeeld uw website, APP of gedrukte kalender een moeilijke klus. Jewel maakt dit werk eenvoudig, inzichtelijk en controleert voor u of ook echt elk adres goed is aangemaakt in de kalender.

 

 

De voordelen op een rij:

  • Jewel is webgebaseerd en als service af te nemen
  • Jewel is web- en app-technologie en verbindt de buitendienst met de binnendienst
  • Besparingen tussen 5% en 30% op tijd en kilometers zijn mogelijk
  • Routeoptimalisatie technologie is volledig in Wageningen ontwikkeld
  • Jewel bestaat uit een vast team dat reeds 15 jaar in de BOR-markt opereert

Jewel is de ICT-specialist voor uitvoerende BOR-taken.

Laatste nieuws