•  

Jewel Maaien

Jewel Maaien

Voor optimalisatie van uw maaiwerk.

» Jewel Maaien

Jewel Maaien

Jewel Maaien optimaliseert en plant het maaien van gazons in uw openbare ruimte. U legt de te maaien gazonvlakken vast, en deze webapplicatie berekent de meest efficiënte route. De gazonvlakken met bijbehorende routes ziet u vervolgens op een digitale kaart.

In de maaimachine ziet de machinist de route en de gazons ook op zijn tablet. Met behulp van de speciale Jewel Navigatie-app wordt hij langs de gazons geleid en kan hij bijhouden welke gazons hij heeft gemaaid.

Routeoptimalisatie

Jewel Maaien berekent met één druk op de knop per voertuig en per dag de meest optimale rijroute, rekening houdend met de startlocatie, eenrichtingsverkeer en eindlocatie. Met als resultaat meer efficiency, minder kilometers en minder CO2-uitstoot. De machinist krijgt de route geschreven mee of digitaal in zijn navigatiesysteem.

Weekplanning

Elke werkweek kunt u een nieuwe planning opstellen. Aan de hand van weersinvloeden, de inspectiewaarden en het gewenste kwaliteitsniveau bepaalt Jewel Maaien welke gazons die week gemaaid moet worden. Op basis van de specifieke capaciteitsgegevens worden aan de weekplanning de juiste voertuigen gekoppeld. U heeft altijd direct inzicht welk voertuig het meest efficiënt is (geweest) voor de gewenste planning.

Verantwoording

De gemaakte planning is eenvoudig handmatig of automatisch te verwerken waarna u er eenvoudig en snel rapportages mee genereert. Per gazon of wijk ontstaat zo inzicht in de dagen waarop maaien heeft plaatsgevonden, de bestede uren en de gemaakte kosten.

Voordelen Jewel Maaien

 • Vervanging machinist – Als de vaste machinist plotseling uitvalt, dan kan zijn vervanger direct de route overnemen. Ook het inzetten van een extra machinist kan op elk moment gebeuren. De nieuwe machinist wordt door het navigatiesysteem feilloos langs de juiste route geleid.
 • Nooit meer gazons overgeslagen – Doordat de machinist op de tablet moet aangeven welke gazons hij gemaaid heeft, weet hij aan het einde van de route ook zeker dat hij alle gazons heeft afgewerkt. Ook de projectleider of planner kan dit op kantoor zien.
 • Niet meer gemaaid dan nodig – De machinist kan op de tablet precies zien welke gazons gemaaid moeten worden volgens het bestek. Hij zal dus niet meer per ongeluk gazons maaien die niet bij het bestek horen.
 • Voorkomen schades – De machinist kan via de webapplicatie op de tablet gewaarschuwd worden voor allerlei bijzonderheden: obstakels, natte plekken, bijzondere flora.
 • Productiviteitsverbetering – Doordat het direct zichtbaar is hoe lang over een bepaalde route wordt gedaan, kan dit op elk moment vergeleken worden met de gewenste productienormen. Bijsturen is daardoor snel mogelijk.
 • Berekening inzet juiste machines – Als in een groot gebied met meerdere machines gemaaid moet worden, kan de software berekenen met welke machines dit het efficiëntst kan gebeuren.
 • Duurzaamheid – Routes worden efficiënter gereden, dus minder brandstofverbruik. Er wordt geen papier meer gebruikt in de maaimachine (bestek, kaarten).

 

 

De voordelen op een rij:

 • Jewel is webgebaseerd en als service af te nemen
 • Deze web- en apptechnologie verbindt de buitendienst met de binnendienst
 • Besparingen tussen 5% en 30% op tijd en kilometers zijn mogelijk
 • Routeoptimalisatie-technologie is volledig in Wageningen ontwikkeld
 • Jewel bestaat uit een vast team dat reeds 15 jaar in de BOR-markt opereert

 

Lees verder over hoe klanten deze software hebben ervaren.

Jewel is de ICT-specialist voor uitvoerende BOR-taken.

Laatste nieuws