Schoon

Jewel Schoon

Maak Nederland nog schoner met behulp van Jewel Schoon

Jewel Taken

Overvolle afvalbakken, zwerfafval en bijplaatsingen zijn taken waarop je snel moet reageren. Hoe langer deze taken openstaan, hoe groter de vervuiling en het aantal meldingen worden. Idealiter los je deze problemen snel op, zonder extra inzet van mensen en middelen.


De oplossing zit ‘m in digitaal samenwerken met de medewerkers buiten. Hoe? Met behulp van de Jewel Schoon applicatie. Door de combinatie van digitale taakuitvoering en terugkoppeling krijg je meer grip op het uitvoeringsproces. En dat leidt tot een nog schoner Nederland! 

Op deze pagina lees je hoe je Jewel Schoon inzet en over welke functionaliteiten de applicatie beschikt.

Icons-Schoon--met---labels

Digitale taakuitvoering

 Kortcyclische-planning-BOR

Kort cyclische planningen

Afvalbakken, ondergrondse containers en hotspots staan op vaste plekken en kunnen daarom eenvoudig gegroepeerd worden in takenlijsten voor de ploegen buiten. Deze werkzaamheden zijn repeterend van aard en plan je in principe automatisch voor een langere periode door.
 Dit scheelt elke dag tijd bij het maken van de dagplanningen.

Taaknavigatie-plus-BOR

Taaknavigatie

De medewerkers krijgen bij de uitvoer van de taken alle informatie mee: van precieze GPS locatie tot een nauwkeurige taakbeschrijving. Mondelinge overdracht is daardoor overbodig geworden en onduidelijkheden over de uitvoer worden geminimaliseerd.

Medewerkers kunnen altijd op de kaart zien waar ze zijn en op welke plek zij hun taken moeten uitvoeren. Gebiedskennis wordt hierdoor minder belangrijk, waardoor medewerkers flexibel kunnen worden ingezet. 

Terugkoppeling vanuit buiten

  Locatiebepaling-BOR

Locatie vastlegging

Vaste locaties en hotspots zijn niet altijd goed in beeld op kantoor. Jouw collega’s die toch al buiten zijn, kunnen hierbij helpen. In de applicatie kunnen ze eenvoudig objecten en locaties digitaal vastleggen.

Bijvoorbeeld: Een medewerker komt een afvalbak tegen die niet in de standaardplanning staat. Hij geeft dit in de applicatie door, waarna hij meegenomen wordt met de volgende taakplanningen.

Workflow-BOR

Workflow management

Vaak worden sensoren ingezet om een beeld te krijgen hoe vol afvalbakken zitten en wanneer deze geledigd moeten worden. Zonde om sensoren aan te schaffen, als de medewerkers buiten jou ook deze informatie kunnen geven. Zet hen in als geavanceerde sensoren en laat ze direct informatie geven over de objecten buiten. Jij kan per taak of locatie de vragen stellen waarop jouw team buiten het antwoord kan geven.

Bijvoorbeeld: Het aanbod van afval is aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door de seizoenen. Inzicht in de veranderingen hierin krijg je door over langere tijd informatie te verzamelen over de gegevens. Zo kun je planningen aanpassen op de daadwerkelijke situatie buiten, in plaats van op een inschatting.


Melding-BOR

Zelf meldingen doorgeven 

Naast vragen beantwoorden over de objecten buiten, kunnen medewerkers ook zelf, proactief, meldingen doorgeven over de situatie buiten. Dat doen e simpel en snel via de applicatie op hun tablet. Ze kunnen schriftelijke, maar ook mondelinge meldingen maken en gemakkelijk een foto en categorie toevoegen. Ook de locatie wordt geregistreerd, zodat de planner de melding direct kan omzetten naar een taak in de aanstaande planning. 

Bijvoorbeeld: een medewerker ziet dat een bushokje vernield is. Hij maakt hier direct een melding van via de applicatie, zodat het bushokje snel gerepareerd kan worden.

Optimale taakplanning 


Jewel-Schoon-icons

Omdat je alle uitgevoerde werkzaamheden bijhoudt in dezelfde webapplicatie, krijg je meer grip op de planning en uitvoer. Daarnaast maak je ruimte voor terugkoppeling en optimalisatie van de werkprocessen. Hierbij geldt: hoe meer informatie je verzameld, hoe eenvoudiger en optimaler de volgende planning wordt.

De voordelen op een rij

  • De planner wordt flexibeler in het aanpassen van de planningen. Dat is handig voor zomerperiodes en evenementen.
  • Medewerkers kunnen altijd op de kaart zien waar ze zijn en op welke plek zij hun taken moeten uitvoeren. Gebiedskennis wordt hierdoor minder belangrijk, waardoor je je medewerkers flexibeler kunt inzetten.
  • Door de proactieve meldingen van de medewerkers buiten, kunnen taken sneller worden opgepakt waardoor burgermeldingen verminderen. 
  • De verantwoording over de uitgevoerde taken wordt veel transparanter.

 

Jewel Software _ voor grip op de planning (small)

Goed om te weten

Jewel Schoon is een SAAS-oplossing (Software As A Service). De software staat in de Cloud, zodat je vanaf elke locatie kunt werken. Thuis en op kantoor, via je tablet of laptop.

Goed-om-te-weten-BOR

Binnen 1 dag starten

Veel software heeft een lange implementatiefase. Weggegooide tijd, vinden we. Daarom hebben we Jewel Schoon zo ontwikkeld dat je binnen één dag up and running bent. Dat scheelt niet alleen in wachttijd, maar ook in kosten!

quick-start-Jewel-software-BOR-productpage

Hulp van een BOR-expert

We leveren niet alleen software, maar ook service. Onze BOR-Expert & partners komen daarom langs op locatie om de opstart van Jewel Schoon te begeleiden. Wij denken mee over de inrichting van de werkgebieden en maken jouw team wegwijs in de webapplicatie en de app.

expert-bor-productopages

Meer lezen over Beheer Openbare Ruimte?

Zo haal je het beste uit de bladveegcampagne
Wat zijn Invasieve Soorten en hoe komen we er vanaf?
Deze 5 elementen zijn essentieel in veegrapportages