•  

Den Bosch strooit efficiënter

» Den Bosch strooit efficiënter

’s Winters de wegen en fietspaden in een groter gebied strooien met hetzelfde materieel. Dat kan de gemeente ’s-Hertogenbosch door een optimale routeindeling. Dit blijkt na een inventarisatie van Jewel die onderzocht hoe de strooigebieden van ’s-Hertogenbosch en buurgemeente Maasdonk efficiënt konden worden samengevoegd.

Jewel kreeg de opdracht voor het onderzoek na een marktverkenning van ’s-Hertogenbosch die zocht naar specialist op het gebied van strooiroutes en gladheidbestrijding. “Met name het feit dat we als enige planning, routeoptimalisatie en navigatie in één systeem koppelen, was reden om voor Jewel te kiezen”, zegt commercieel manager Dennis van Poppel.

Resultaten voor gemeente ’s-Hertogenbosch van de inzet van Jewel Gladheid:

  1. Strooiroutes zijn goed in beeld.
  2. Resulteert in een besparing.
  3. Informatie kan digitaal naar strooiers doorgezet worden.
  4. Inhuren van aannemers is makkelijker, ook al kennen ze de routes niet, vanwege ondersteuning van digitale routebegeleiding.
  5. Er zijn extra faciliteiten ter ondersteuning van toezicht.
  6. Data is op meerdere vlakken inzetbaar (analyses, informatievoorziening burgers, afstemming met werk in uitvoering).
Strooigebied samenvoegen met buurgemeente

Aanleiding voor een heroriëntatie van de routes en het materiaal was dat met ingang van deze winter de gemeente ’s-Hertogenbosch ook een deel van de routes van buurgemeente Maasdonk gaat strooien, legt Van Poppel uit. “De essentie van de exercitie was om duidelijk te krijgen of ook de routes in Maasdonk konden worden gestrooid met de menskracht en het materieel van Den Bosch. Het antwoord op die vraag bleek na onderzoek ja te zijn, alleen moesten mankracht en materieel daarvoor wel strakker worden ingepland. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we eerst in kaart gebracht wat de strooiarealen zijn”, zegt hij desgevraagd. “Welke wegen moeten worden gestrooid, om hoeveel meter gaat het en hoeveel voertuigen zijn daarvoor nodig. Op basis daarvan hebben we de routes opnieuw en optimaal ingedeeld.”

Fietsbaanroutes goed digitaal intekenen

Dat resulteerde in een ongeveer gelijkblijvend aantal routes. “Er is alleen een fietspadroute bijgekomen”, aldus Van Poppel. “Was die optimalisatieslag niet gemaakt, dan zouden er zeker twee routes zijn bijgekomen. De winst bleek ‘m onder meer te zitten in het goed intekenen van de fietsbaanroutes”, wordt duidelijk uit zijn verhaal.

“Na een eerste verbeterslag kwamen we aanvankelijk uit op 10 hoofdrijbaanroutes en 11 fietspadroutes. Toen we er samen met de opdrachtgever nog een keer goed naar keken, bleken we fietspadroutes efficiënter te kunnen rijden, bijvoorbeeld door slimmere draaipunten te pakken. Mede daardoor kwam we uiteindelijk uit acht hoofdrijbaanroutes en negen fietspadroutes.”

Dynamisch strooien

fietspad strooiroutes
Behalve dat de gemeente ’s-Hertogenbosch nu efficiënter kan strooien, heeft het optimaliseren van de routes nog een voordeel, zegt Van Poppel. “Papieren kaarten zijn vervangen door een digitale versie die niet meer handmatig hoeft te worden bijgewerkt. Dat gaat niet alleen makkelijker, het scheelt ook tijd en vermindert de foutkans. Ook kan informatie makkelijk worden gedeeld via shapefiles of pdf-bestanden en is alle actuele data toegankelijk met alleen-lezen inlogcodes.

Bovendien is ’s-Hertogenbosch door deze exercitie klaar om in de toekomst dynamisch te kunnen strooien, stelt Van Poppel. “Vanuit de Jewel-applicatie wordt de strooier automatisch aangestuurd zodat er alleen daar wordt gestrooid waar het nodig is. Zonder het nauwkeurig en digitaal vastleggen van alle data zou de gemeente die stap nooit kunnen zetten.”

Meer weten? Neem contact op via info@jewel.eu of bel met Grace Joseph, consultant Gladheidbestrijding.

Gerelateerde berichten