•  

Gladheidbestrijding geautomatiseerd

» Gladheidbestrijding geautomatiseerd

Navigatiesoftware in sleutelrol bij optimaliseren gladheidbestrijding

Na te zijn overvallen door een strenge winter is de Gemeente Zoetermeer vijf jaar geleden gestart met het optimaliseren van de gladheidbestrijding binnen haar gemeentegrenzen. Dit jaar kunnen we terugkijken op de ervaringen die Zoetermeer heeft opgedaan met één van de belangrijkste innovaties in gladheidbestrijding, de inzet van Jewel Gladheid.

Door Paul van der Sneppenfoto navigatie Jewel

Zoetermeer heeft in vijf jaar tijd een groot aantal stappen gezet om de wegen en fietspaden in haar gemeente winterveilig te maken. Automatisering van informatieprocessen speelt daarin een sleutelrol. Eigen meetstations en sensoren in de weg geven al informatie door over bodemtemperatuur, de vochtigheid en het zoutgehalte op het wegdek. In samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie en andere gemeenten, wordt nauwkeurig bepaald wanneer de gladheidbestrijding ingezet moet worden.

Sinds kort wordt ook in de gladheidbestrijding zelf informatietechnologie toegepast. Gemeente Zoetermeer gebruikt sinds een jaar de navigatiesoftware Jewel Gladheid om de verschillende processen in de gladheidbestrijding te optimaliseren. “Het gebruik van navigatiesoftware maakt dat we de wegen sneller veilig maken voor de gebruikers. Dat is pure winst op de belangrijkste doelstelling”, zegt Peter Verweij, senior specialist gladheidbestrijding van de Gemeente Zoetermeer. Hij is dik tevreden over de eerste ervaringen met de navigatiesoftware.

Veiligheid

Eén van de afwegingen om te investeren in automatisering van het routebeheer is veiligheid. “Zoetermeer heeft gelukkig geen ervaringen met ernstige ongelukken waarbij onze mensen in de gladheidbestrijding betrokken zijn geweest. Maar de gemeente groeit en we moeten steeds meer wegen veilig houden. Veiligheid voor de betrokken werknemers is bij de uitvoering van die uitdijende taak dan zeker een belangrijk thema.”
Vooral op de strooiwagens wordt er veel van de chauffeurs gevraagd, vindt Verweij. Ze moeten onder barre weersomstandigheden niet alleen hun voertuig besturen. Ze moeten ook de juiste routes aanhouden, de rijsnelheid en de hoeveelheid zout regelen en de strooibreedte. “Eigenlijk is het zot. We verwachten dat onze chauffeurs al deze taken tegelijk verrichten onder barre weersomstandigheden. Dat staat in schril contrast met de veiligheidseisen die we stellen aan een gewone automobilist. Die mag onder optimale omstandigheden nog niet eens een telefoon in de hand houden.”

De spraakgestuurde navigatiesoftware is daarom een flinke verbetering, omdat de chauffeur zich volledig kan concentreren op de weg zonder regelmatig op het scherm te hoeven kijken.

Capaciteitfietspad strooiroutes

De hoge eisen aan gladheidbestrijders stellen Verweij voor een capaciteitsprobleem. “We werken in gladheidbestrijding met mensen die beschikken over ervaring en speciale bekwaamheden. Die zijn schaars en dat levert problemen op wanneer we met barre winters en langdurige gladheid te maken krijgen.” Verweij wil daarom meer flexibel kunnen beschikken over mankracht. “Je moet, ook tijdens de piekdagen in de gladheidbestrijding, je mensen naar huis kunnen sturen om te slapen. Maar we kunnen dan natuurlijk niet zomaar het werk laten liggen. Ik wil dus ook mensen kunnen inzetten die de routes niet kennen. Het werken met navigatiesoftware maakt dat mogelijk. Desnoods vlieg ik iemand in vanuit een andere gemeente om de klus te klaren.”

Zoetermeer heeft een aantal verschillende pakketten navigatiesoftware onder de loep genomen. De keuze is uiteindelijk gevallen op het pakket Jewel Gladheid van de Nederlandse firma Jewel uit Wageningen. “Elk van de pakketten heeft zo zijn eigen voordelen. Wat ik erg prettig vindt, is dat Jewel navigatiesoftware de mogelijkheid biedt om uiteenlopende informatie over de route in gesproken vorm toe te voegen aan de navigatie. Ik kan aangeven waar een drempel zit, waar een paaltje staat, een oversteekplaats van een school is of waar wegwerkzaamheden zijn. Dat heeft bij ons de doorslag gegeven om voor deze software te kiezen.”

Actueel

Het aanpassen van routes of het verwerken van nieuwe informatie in de routes gaat snel. De aanpassingen gebeuren daarom centraal. De chauffeurs ontvangen de update op hun tablets en iedereen beschikt meteen over de meest actuele data.

Wat Verweij betreft, houdt de automatisering van de gladheidbestrijding daar niet op. “In de toekomst willen we dat nog meer taken, die nu nog worden uitgevoerd in de cabine, volledig geautomatiseerd worden.” Hij doelt daarbij onder meer op de aansturing van de strooiunits. Nu bedient de chauffeur die handmatig. Vanuit de cabine wordt bepaald hoeveel zout er wordt gestrooid en hoe breed. “Als het aan ons ligt, wordt dat straks allemaal aangestuurd door de navigatiesoftware. De chauffeur hoeft dan alleen nog maar op het verkeer te letten. De rest gebeurt volautomatisch.”

ImplementatiePeter Verweij Zoetermeer

De implementatie van navigatie toepassingen in gladheidbestrijding heeft wel voor wat gewenningsproblemen gezorgd bij de mensen die ermee moeten werken. De ploegen kennen alle routes doorgaans uit hun hoofd. Ze weten precies welke punten hoge prioriteit hebben en welke minder en waar welke hoeveelheid moet worden gestrooid. De routes en alle aanpassingen werden voorheen handmatig uitgezet en ingetekend op kaarten. Nu kunnen aanpassingen veel flexibeler en dus meer ad-hoc worden gemaakt.

De software helpt ook om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat betekent dat chauffeurs, bijvoorbeeld door specifieke weersomstandigheden of verkeerssituaties, nogal eens moeten afwijken van de routes die ze gewend zijn te rijden. “Dat was zeker wel even wennen. De mensen op de strooiwagens moeten nu blind vertrouwen op wat het systeem ze vertelt, ook al wijkt dat af van wat ze gewend zijn. Maar we anticiperen nu veel sneller en beter op de uitdagingen die op ons pad komen.”

InformatievoorzieningRoute informatie Wintermanagement

Behalve dat ze op veilig begaanbare wegen en fietspaden rijden, hebben de inwoners van Zoetermeer ook direct profijt van de inzet van navigatiesoftware. Ze merken het volgens Verweij in de communicatie van de gemeente naar de bewoners over gladheidbestrijding. “Net zo snel als ik een route aanpas in Jewel Gladheid, kan ik dat nu ook op de gemeentelijke website. Bewoners beschikken daardoor steeds over actuele informatie. In het verleden liep die informatie nog wel eens achter. Voorheen moest eerst iemand nog de aanpassingen op een kaart intekenen. Nu kan ik een aangepaste kaart meteen uploaden naar de website.”

Hoe de kosten en de baten van de automatisering zich precies verhouden, kan Verweij niet zeggen. “Ik zie wel waar we besparen op het hele proces. Er is veel handmatige planning en verwerking uit het proces gehaald. Dat scheelt manuren.”

Ook lijken de efficiëntere routes de gemeente besparingen op te leveren. “Er komen elk jaar meer wegen bij. Ook vorig jaar dus. Maar we hebben gezien dat we er vorig jaar niet langer over hebben gedaan om ze allemaal veilig te maken. We doen dus meer in minder tijd en daar draagt de navigatiesoftware zeker aan bij.”

Meer weten? Neem contact op via info@jewel.eu of bel met Grace Joseph, consultant Gladheidbestrijding.

Gerelateerde berichten