•  

Optimaal strooien Zeeland

» Optimaal strooien Zeeland

Binnen een provincie heb je te maken met diversen wegbeheerders. RWS, de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen hadden de behoefte om de activiteiten op het gebied van gladheidbestrijding beter op elkaar af te stemmen en waar mogelijk efficiencyvoordelen te benutten.

Jewel helpt hen daarbij door het leveren van web-gebaseerde software, Jewel Gladheid. Met deze routetool bereiken alle betrokken partijen een goede onderbouwing, inzichten in en een optimale inzet van materieel per toegewezen steunpunt. Het totale, bestaande strooigebied van deze wegbeheerders werd centraal vastgelegd in Jewel Gladheid. Zo zijn alle gegevens verzameld en toegankelijk via het internet voor iedereen. Hiermee is voor vandaag en voor de toekomst een basis informatievoorziening neergezet waar eenvoudig en eenduidig route- en areaalmutaties worden vastgelegd.

uitsnede winterroute

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om logistieke verbeteringen vooraf door te rekenen met verschillende randvoorwaarden, de zogenaamde ‘draaiknoppenberekeningen’.

Gerelateerde berichten