•  

Rd4 bespaart vele voertuigdagen

» Rd4 bespaart vele voertuigdagen

Rd4, de afvalinzamelaar van tien Zuid-Limburgse gemeenten, stapte over op gratis GFT inzamelen, een mooi moment om een efficiëntieslag te maken. “De overstap naar gratis GFT-inzameling was een uitdaging”, vertelt René Herberichs, coördinator werkvoorbereiding. “Doordat het gratis werd, zetten bewoners waarschijnlijk vaker hun container aan de weg, maar zit er minder in. Dat heeft allerlei gevolgen voor de planning van personeel en materieel.” Daarom besloot Rd4 de planningssoftware van Jewel Inzameling in te zetten.routebeheer header

Pilot op kleine schaal

De overstap begon met een pilot van twee maanden. Voerendaal, dat al gratis GFT-inzameling had, werd tijdens die proef vergeleken met Kerkrade, dat overstapte van betaald naar gratis. Zo kregen ze een idee van de aantallen en gewichten van de containers, en konden ze op kleine schaal de software in de praktijk testen.

Snel alle routes ingetekend

Op basis van de pilot heeft Rd4 vervolgens met behulp van Jewel Inzameling alle routes in de tien gemeenten geoptimaliseerd en ingetekend. Herberichs: “Een klus waar we normaal een half tot driekwart jaar mee bezig waren, was nu in twee maanden klaar! En als in de praktijk blijkt dat bepaalde parameters toch anders moeten, is dat eenvoudig aan te passen.”

Inzamelgebied samenstelling

Productiviteitscijfers en kaart in een overzicht

Visueel overzicht routes

Met Jewel heeft Herberichs nu bovendien een visueel overzicht van alle routes in het hele gebied. “De met de hand ingetekende routes waren een hele brij geworden.” Tijdens het digitaal intekenen werd al snel duidelijk aan welke routes ze wat moeten doen. “We konden alleen al in Kerkrade twee voertuigdagen per week besparen! Zo bleek voor ons al snel de meerwaarde van Jewel Inzameling.”

Gerelateerde berichten